INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY na školní rok 2023/2024 K přijímání žádostí o přijetí d… více informací
Zavřít
Zpět

informace k zápisu do mateřské školy

K přijímání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do 1.mateřské školy, Most, příspěvkové organizace je stanoven termín

2. 5. – 16. 5. 2023

(v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

Děti jsou přijímány k datu 1.9.2023.

TERMÍNY ZÁPISU

Zápis do mateřské školy (dále jen MŠ) se koná osobní přítomností dítěte a jeho zákonných zástupců ve dnech 3.5.2023 od 13,00 do 17,00 hodin  a 4.5. 2023 od 13,00 do 16,00 hodin.

MÍSTO KONÁNÍ ZÁPISU

Zápis do MŠ Husitská se koná v budově MŠ na adrese: Husitská 1683, 434 01 Most

ŽÁDOST O PŘIJETÍ MŮŽETE

  • osobně vyzvednout v MŠ

Pro osobní účast u zápisu jsou vyhrazeny dny 3.5.2023 od 13,00 do 17,00 hodin a 4.5.2023 od 13,00 do 16,00 hodin.

Žádosti včetně veškerých příloh budou zpřístupněny  ve třídě MŠ určené k zápisu.     

PRŮBĚH ZÁPISU

dne 2.5.2023 až  do  dne 16.5.2023

V tyto dny je možnost podat elektronicky Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kterou vyplníte pomocí aplikace Zápisy Online. 

dne 3.5.2023 od 13,00 do 17,00 hodin a

dne 4.5.2023 od 13,00 do 16,00 hodin

Osobní přítomnost dítěte a zákonných zástupců u zápisu ve vybrané  mateřské škole (donesení všech dokumentů).

dne 12.5.2023

Do dne 12.5.2023 je nutné doručit do mateřské školy Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte.

dne 31.5.2023

Osobní předání Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

DALŠÍ INFORMACE

 K zápisu můžete přijít bez Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání i bez vyplnění žádosti v aplikaci Zápisy Online. Veškeré potřebné dokumenty od nás obdržíte a elektronický zápis provedeme za Vás.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. Tuto žádost naleznete ke stažení ZDE


*Upřednostnění se týká  dětí občanů EU či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR, ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona. Dále děti, které mají trvalý pobyt v jiné obci, která nezřizuje mateřskou školu a děti umístěné v dětském domově.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení.

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude oznámeno dne 31.5.2023 zveřejněním seznamu přijatých dětí.  Seznam přijatých dětí  (děti nebudou uvedeny pod svým jménem, ale pod přiděleným registračním číslem)  bude zveřejněn na webových stránkách MŠ a vyvěšen na hlavním vchodu  budovy  MŠ nejméně po dobu 15ti dnů.  Zákonný zástupce si v mateřské škole vyzvedne písemné Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  osobně dne 31.5.2023 od 6,00 hodin do 16,00 hodin, automaticky se však toto rozhodnutí zákonným zástupcům nedoručuje. Jiný termín předání Rozhodnutí o přijetí dítěte  lze domluvit osobně se zástupkyní mateřské školy.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání   budou vydávána zákonnému zástupci  osobně v písemné podobě dne 31.5.2023 od 6,00 hodin do 16,00 hodin v mateřské škole.  Jiný termín předání Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  lze domluvit s vedoucí mateřské školy.
Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne zveřejnění. Odvolání se podává prostřednictvím orgánu, který Rozhodnutí vydal.
Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených statutárním městem Most

Do aplikace se lze snadno dostat např. prostřednictvím níže uvedeného odkazu: 

klikni - OBVODY SPÁDOVÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL V MOSTĚ

 


6.6. Den dětí zrušen - náhradní termín 23.6.2023

Z důvodu špatného počasí se Den dětí na školní zahradě přesouvá.  Náhradní termín je 23.6.2023. Začátek akce v 15.00 hodin zůstává stejný.  Děkujeme za pochopení a budeme se na Vás těšit 

Více informací