více informací
Zavřít
Zpět

Co nabízíme

Mateřská škola zajišťuje výchovu a vzdělávání pro děti:

školní vzdělávací program Ve světě se neztratím

 • Zpravidla od 3 do 7 let, 2 třídy s kapacitou 14 dětí
 • vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami
 • Vstřícnou a rodinnou atmosféru - na každé třídě je max 7. dětí
 • Individuální přístup ke každému dítěti
 • rozvoj dětí s odchylkami řečového a motorického vývoje, dále dětí s kombinovanými vadami
 • rozvoj rozumových schopností a předškolních dovedností
 • sociální partnerství a speciálněpedagogické poradenství
 • bezbariérová mateřská škola
 • nadstandardní vybavení školní zahrady pro vzdělávání v přírodě

 • Vyvozování základních prvků komunikace ( souhlas x nesouhlas )
 • Vyhledávání vhodné alternativní komunikace a jejího využití v životě dítěte a celé rodiny ( komunikační kartičky - piktogramy, fotografie činností )

 • Logopedická prevence
 • Netradiční výtvarné techniky
 • Dětská jóga, cvičení na balančních míčích

Spolupráce s ostatními organizacemi: 

Kontakty - SPC Most (spc-most.cz)

Speciálně pedagogické centrum - SPC Měcholupy (spc-mecholupy.cz)

Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace (specmo.cz)

http://www.zs-specialni-litvinov.cz

https://www.vos-sosmost.cz/ vykonávání průběžných pedagogikých praxí

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje – Nejsou rodiče ti, kdo rodili, nýbrž ti, kdo krmili a dobru naučili. — ruské přísloví (kumost.cz) - úzká spolupráce z KÚ 

Návštevy muzea, divadla, poradenská činnost pro rodiče

Naše budoucí cíle:

 • pomoc rodičům s vhodným výběrem základní školy 
 • směřovat děti k maximálnímu rozvoji jejich schopností, dovedností, návyků 
 • budovat bezpečné sociální klima ve škole

Karneval v MŠ 14.2.2024

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2024

Vážení zákonní zástupci, blíží se nejenom zápisy do mateřských škol, ale už je na čase přemýšlet i nad prázdninami. Zde jsou uvedeny  jednotlivé mateřské školy, s termíny „prázdninového letního  provo…

Více informací

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za rok 2023

Vážení rodiče, nahlaste do pátku 26.1.2024 své třídní učitelce,  zda od nás  potřebujete  vystavit Potvrzení o výši vynaložených výdajů za rok 2023  (tzv. školkovné), a my Vám potvrzení připravíme…

Více informací