Zpět

Co má umět předškoláček

S ohledem na možnosti dětí, se je snažíme připravit na co nejjednodušší vstup do ZŠ. 

  • Znát nebo reagovat na své jméno a přijmení
  • Umět si říci co chce nebo potřebuje, případně použití piktogramů, fotografií pro komunikaci
  • Spolupracovat při oblékání a svlékání s dopomocí
  • Vysmrkat se a používat kapesník 
  • Držet lžíci a umět se najíst
  • Při jídle sedět u stolu
  • Umět pít z hrnečku a skleničky
  • Používat toaletu
  • Umět si umýt ruce mýdlem, utřít se do ručníku  
  • Ujít kratší vzdálenosti během pobytu venku 

POZOR - změna výše úplaty za školné 2024/2025

Vážení rodiče,  v souvislosti s novelou § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ke …

Více informací

Snoezelen v MŠ Husitská

Připravujeme pro vás novou stránku na našem webu, která vás bude provázet právě zřizovanou rehabilitační místností, jejími proměnami a galeriemi z jednotlivých činností.

Více informací

seznam přijatých/nepřijatých dětí

SEZNAM PŘIJATÝCH - NEPŘIJATÝCH DĚTÍ DO MŠ HUSITSKÁ A SPECIÁLNÍ TŘÍDA BOROVSKÉHO pořadí kód přijat/a 1 S38M9 přijat/a 2 N2KVA přijat/a na IVP …

Více informací