Srdečně Vás zveme na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, které se konají ve dnech 8.3.2023                       … více informací
Zavřít
Zpět

Poplatky

Úplata za předškolní vzděláváni

Částka pro školní rok 2021/2022 je 492,- Kč měsíčně za jedno dítě. Školné je stejné pro všechny typy docházky, je dáno ze zákona a platí se i když dítě nepřijde celý měsíc do mateřské školy.

     Školné neplatí: 

    - předškoláci, kteří mají povinnou předškolní docházku 

    - rodiče v hmotné nouzi si mohou požádat o úlevu na školné 
                                                                                                                 (každý měsíc musí přinést potvrzení o hmotné nouzi a písemnou žádost, vždy do 5. dne v měsíci)


Splatnost a úhrada úplaty (školné a stravné)
 

Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do dvacátého dne předchozího kalendářního měsíce a platí se:

  1. Bezhotovostním převodem z účtu na účet školy
    Na účet školy vedený v Monetě Money Bank Most pod číslem 240466782/0600 s uvedením VS přiděleným mateřskou školou (do poznámky bude uvedeno jméno a příjmení dítěte), každá platba proběhne samostatně
  2. Do pokladny jednotlivých odloučených pracovišť
    K rukám vedoucího OP s uvedením jména dítěte v době od 1. do 20. dne předcházejícího měsíce.

Číslo účtu:
240466782/0600

Variabilní symbol:
uvádějte variabilní symbol, který Vám byl přidělen mateřskou školou

Pozn. pro příjemce:
uvést jméno dítěte (důležité)

Výše měsíční zálohy
Poskytovaná jídla Pro děti ve věku do 6 let Pro děti ve věku 7-10let
Přesnídávka 190Kč 210Kč
Přesnídávka, oběd 630Kč 740Kč
Přesnídávka, oběd, svačina 800Kč 930Kč

Úplata stravného : vždy do 1. dne v měsíci /zálohově/ TP 

Úplata za předškolní vzdělávání : úhrada vždy do 20. dne v měsíci 

Pokud si rodič zažádá o úlevu z úplaty za předškolní vzdělávání a doloží potvrzení žádosti, je termín odevzdání do 5. dne v měsíci. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou od platby úplaty osvobozeny. 

                    


Velikonoční tvoření rodičů s dětmi

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

ZVEME VÁS NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Srdečně Vás zveme na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, které se konají ve dnech 8.3.2023                                  3.4.2023 15.3.2023                              12.4.2023 Vždy od 16.00 do 18.00 hodin.…

Více informací

Hledáme do našeho týmu

Učitel / učitelka v mateřské škole ve speciální třídě   V současné době rozšiřujeme tým a hledáme vhodného kandidáta/kandidátku na pozici:   Učitel/učitelka MŠ ve speciální třídě   Charakteristi…

Více informací