Platba pro MŠ od 1.9.2023: úplata 600 Kč  Předškoláci pro školní rok 2023/2024: pouze záloha na s… více informací
Zavřít
Zpět

Poplatky

Úplata za předškolní vzděláváni

Platba pro MŠ od 1.9.2023: úplata 600 Kč 

    

 Školné neplatí: 

    - předškoláci, kteří mají povinnou předškolní docházku 

    - rodiče v hmotné nouzi si mohou požádat o úlevu na školné
 (každý měsíc musí přinést potvrzení o hmotné nouzi a písemnou žádost, vždy do 5. dne v měsíci)

Předškoláci pro školní rok 2023/2024: pouze záloha na stravné ve  výši 1 000 Kč (pro děti narozené od 1.9.2017 do 31.8.2018 + 7leté)

7leté děti pro školní rok 2023/2024: pouze záloha na stravné ve výši 1 100 Kč (pro děti narozené od 1.9.2016 do 31.8.2017)


Splatnost a úhrada úplaty (školné a stravné)
 

Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do dvacátého dne předchozího kalendářního měsíce a platí se:

  1. Bezhotovostním převodem z účtu na účet školy
    Na účet školy vedený v Monetě Money Bank Most pod číslem 240466782/0600 s uvedením VS přiděleným mateřskou školou (do poznámky bude uvedeno jméno a příjmení dítěte), každá platba proběhne samostatně
  2. Do pokladny jednotlivých odloučených pracovišť
    K rukám vedoucího OP s uvedením jména dítěte v době od 1. do 20. dne předcházejícího měsíce.

Číslo účtu:
240466782/0600

Variabilní symbol:
uvádějte variabilní symbol, který Vám byl přidělen mateřskou školou

Pozn. pro příjemce:
uvést jméno dítěte (důležité)

Poskytovaná jídla a pitného režimu

Výše měsíční zálohy

Pro děti ve věku do 6 let *

Pro děti ve věku 7 – 10 let *

Přesnídávka

240 Kč

260 Kč

Přesnídávka, oběd

800 Kč

840 Kč

Přesnídávka, oběd, svačina

1 000 Kč

1 100 Kč

Úplata stravného : vždy do 1. dne v měsíci /zálohově/ TP 

Úplata za předškolní vzdělávání : úhrada vždy do 20. dne v měsíci 

Pokud si rodič zažádá o úlevu z úplaty za předškolní vzdělávání a doloží potvrzení žádosti, je termín odevzdání do 5. dne v měsíci. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou od platby úplaty osvobozeny. 

                    


Pozvánka na dýňování s rodiči

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

Asistent pedagoga (zástup za dlouhodobě nemocnou kolegyni) a hlavní kuchařku

Asistent / asistentka pedagoga Do našeho týmu hledáme k žákům s podpůrnými opatřeními asistentku / asistenta pedagoga Charakteristika Asistent pedagoga spolupracuje při výchovně vzdělávací činnosti…

Více informací

Pozvánka na třídní schůzku pro rodiče nově přijatých dětí pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat na třídní schůzku, které se bude konat dne 30. srpna od 15:30 hod. Program: organizační informace (povinné předškolní vzdělávání, omlouvání dětí, školní řád…

Více informací