Zpět

Poplatky

Úplata za předškolní vzděláváni

Částka pro školní rok 2021/2022 je 492,- Kč měsíčně za jedno dítě. Školné je stejné pro všechny typy docházky, je dáno ze zákona a platí se i když dítě nepřijde celý měsíc do mateřské školy.

     Školné neplatí: 

    - předškoláci, kteří mají povinnou předškolní docházku 

    - rodiče v hmotné nouzi si mohou požádat o úlevu na školné 
                                                                                                                 (každý měsíc musí přinést potvrzení o hmotné nouzi a písemnou žádost, vždy do 5. dne v měsíci)


Splatnost a úhrada úplaty (školné a stravné)
 

Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do dvacátého dne předchozího kalendářního měsíce a platí se:

  1. Bezhotovostním převodem z účtu na účet školy
    Na účet školy vedený v Monetě Money Bank Most pod číslem 240466782/0600 s uvedením VS přiděleným mateřskou školou (do poznámky bude uvedeno jméno a příjmení dítěte), každá platba proběhne samostatně
  2. Do pokladny jednotlivých odloučených pracovišť
    K rukám vedoucího OP s uvedením jména dítěte v době od 1. do 20. dne předcházejícího měsíce.

Číslo účtu:
240466782/0600

Variabilní symbol:
uvádějte variabilní symbol, který Vám byl přidělen mateřskou školou

Pozn. pro příjemce:
uvést jméno dítěte (důležité)

Výše měsíční zálohy
Poskytovaná jídla Pro děti ve věku do 6 let Pro děti ve věku 7-10let
Přesnídávka 190Kč 210Kč
Přesnídávka, oběd 630Kč 740Kč
Přesnídávka, oběd, svačina 800Kč 930Kč

Úplata stravného : vždy do 1. dne v měsíci /zálohově/ TP 

Úplata za předškolní vzdělávání : úhrada vždy do 20. dne v měsíci 

Pokud si rodič zažádá o úlevu z úplaty za předškolní vzdělávání a doloží potvrzení žádosti, je termín odevzdání do 5. dne v měsíci. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou od platby úplaty osvobozeny. 

                    


Vánoční výzdoba v MŠ

Naše výzdoba ve školce, dětičky i rodiče jsou z ní okouzleni a celkově se na Vánoce moc těšíme. Každý den když přijdou, rozzáří se jim očička a okukují vánoční stromeček. 

Více informací

Česko zpívá koledy

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

Cvičný požární poplach

Vážení rodiče,  Dnes 30.11.2022 v 8:00 proběhl v naší mateřské škole cvičný požární poplach. Nikomu se nic nestalo. Dětičky to pojali formou hry, byli moc šikovné a každý si zasloužil odměnu. 

Více informací