Zpět

2. třída Zelená - žabičky

2. Zelená třída - žabičky 

tel. kontakt : 477 001 758

ve třídě jsou 3 - 7 leté děti. 

zaměření třídy:

rozvoj dětí s odchylkami řečového a motorického vývoje, dále dětí s kombinovanými vadami
rozvoj rozumových schopností a předškolních dovedností

Děti v zelené třídě mají souběžné postižení s více vadami:

- adhd
- opožděný vývoj řeči 
- mentální retardace 
- středně těžké sluchové postižení
- středně závažné vady řeči
- středně závažné poruchy chováníBc. Žaneta Smetanova - VOP - třídní učitelka 
Karolína Paterová - třídní učitelka
Martina Kujová - asistentka pedagoga 
Michaela Hauf - provozní 

Více informací o třídě


Celodenní výlet

Užili jsme si jízdu vlakem. Prošli jsme se po krásném parku, strávili čas v přírodě, navštívili jsme ohradu s kamerunskými kozami, vytvořili jsme si frotáže stromů a vyrobily hmyzí hotel. Výlet jsme si my i děti moc užili.

Více informací

Den dětí u nás ve školce

Program a atrakce realizovaly praktikantky ze střední pedagogické školy v Mostě.

Více informací

Minitechnohraní 2024

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

Návštěva Alpakárny

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

Více novinek třídyPOZOR - změna výše úplaty za školné 2024/2025

Vážení rodiče,  v souvislosti s novelou § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ke změnám pravidel při stanovení úplaty v mateřských školách, školních družinách a školních klubech zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. Na základě této novely bude v těchto školách a školských zařízeních nově stanovovat výši úplaty zřizovatel. Pro školní rok 2024/2025 je stanovena ve vý…

Více informací

Snoezelen v MŠ Husitská

Připravujeme pro vás novou stránku na našem webu, která vás bude provázet právě zřizovanou rehabilitační místností, jejími proměnami a galeriemi z jednotlivých činností.

Více informací

seznam přijatých/nepřijatých dětí

SEZNAM PŘIJATÝCH - NEPŘIJATÝCH DĚTÍ DO MŠ HUSITSKÁ A SPECIÁLNÍ TŘÍDA BOROVSKÉHO pořadí kód přijat/a 1 S38M9 přijat/a 2 N2KVA přijat/a na IVP 3 G90SD přijat/a na IVP 4 4LF64 přijat/a na IVP 5 VHXFO přijat/a na IVP 6 SGJ5M  přijat/a na IVP 7 GYVJU nepřijat/a 8 4QQMS nepřijat/a 9 8DYXJ nepřijat/a

Více informací